fbpx

MessageFlow
התוכנה שלך לשיווק ואוטומציה בוואטסאפ

בוט שיחה ואיסוף נתונים

בוט שיחה ואיסוף נתונים

הבוט שיחה ואיסוף נתונים בעצם מנהל שיחה לפי רצף שאלות מוגדר מראש ומאפשר לאסוף את הנתונים הרבנטיים לכם ולשלוח את המידע לגיליון גוגל (עם MAKE) או ל CRM

שיטת שליחת הוובהוק עי ידי MessageFlow

השליחה מתבצעת ב GET

איך מגדירים

השורה הראשונה בבוט שיחה ואיסוף נתונים המודגשת בצהוב היא זאת שמהווה את נקודת הפתיחה של הבוט
כדי להפנות את השיחה ל”בוט שיחה ואיסוף נתונים” יש ללחוץ על המזהה היחודי של של הבוט (המספר הארוך המופיע בצד ימין למעלה בתוך הפאנל של הבוט)
הלחיצה תעתיק ללוח את המזהה

בשלב הבא יש לנו 5 אפשרויות (לפי הצורך)

1. הפניה מבוט לפי מילות מפתחלשים רק את המזהה כתגובה של בוט מילות מפתח ואז הבוט הרגיל לא ישיב אלא יעביר את השיחה לבוט שיחה ואיסוף נתונים עם המזהה שהוזן כתגובה לבוט מענה לפי מילות מפתח.

2. הפניה מאפליקציית MAKEלשים את רק המזהה בהודעה

3. הפניה מקריאת API – לשים את רק המזהה בהודעה בתוך הקריאה, ההודעה שתישלח בפועל היא ההודעה שמוגדרת בבוט שיחה ואיסוף נתונים

4.תזמון לאיש קשר בודד לפי טלפון – לשים רק את המזהה בהודעה

5.תזכורת יומן גוגל – לשים רק את המזהה בהודעה

בעמודת ה “שם” יש להזין את שם הפרמטר כפי שרוצים לקבל בוובהוק אליו שולחים את הנתונים
בעמודת “ההודעה הבאה” יש לבחור את השאלה הבאה
בלחיצה על הכפתור בעמודה “הודעה” תיפתח איזור נוסף שבו ניתן לכתוב את ההודעה ואף לבחור תמונה.

בוט איסוף נתונים
בוט איסוף נתונים

מומלץ להשתמש באתר https://webhook.site כדי לראות את האופן שבו הנתונים מנשלחים מ MessageFlow  (לצורך בדיקות)

דוגמה על אפשרות מספר 1

הגדרת הפניה לבוט שיחה ואיסוף נתונים מבוט מילות מפתח
הגדרת הפניה לבוט שיחה ואיסוף נתונים מבוט מילות מפתח

הסבר על הבוט מענה לפי מילות מפתח

דוגמה על אפשרות מספר 2

				
					https://api-messageflow.flow-il.com/webhook/add_message?UUID=your-messageflow-uuid&ToMobileNumber=9725xxxxxxxx&wapMessage=638368751606942576
				
			

אפשר כמובן להגדיר את הקריאה גם בjson למידע נוסף

הנתונים בצד המקבל

הבוט שיחה ואיסוף נתונים שולח את השדות שהגדיר המשתמש (בכתום)
ותמיד תשלח גם את הנתונים המופיעים בירוק
UUID של המערכת
הטלפון איתו המערכת התכתבה
שם איש הקשר כפי ששמור בטלפון שמחובר למערכת

נתונים שהתקבלו מבוט שיחה ואיסוף נתונים
נתונים שהתקבלו מבוט שיחה ואיסוף נתונים

חשוב לדעת

ברגע שנמען התחיל איתנו שיחה עם הבוט שיחה ואיסוף נתונים הבוט הזה מקבל עדיפות ולכן הבוט שעונה לפי מילות מפתח לא יענה עד שלא תסתיים השיחה.

פוסטים נוספים: