fbpx

MessageFlow
התוכנה שלך לשיווק ואוטומציה בוואטסאפ

סדרות מסרים

סדרות מסרים בוואטסאפ

סדרת מסרים מאפשר לך להגדיר סדרת הודעות שישלחו לנמען X ימים / דקות / שעות לאחר כניסת המספר לגיליון גוגל שיטס של סדרת המסרים

שדות משתנים

הפיצר תומך מספר שדות משתנים כך שכל מסר מותאם אישית לנמען

איך מגדירים

סדרות מסרים
סדרות מסרים

בתיבת הטקסט מדביקים את הגיליון גוגל
ניתן לתת שם לקמפיין

יש לסמן את השדה שמכיל את הטלפונים

קליק ימני על השטח האפור ליצירת שורה
למחיקה ניתן לסמן את כל השורה ולבחור מחק שורה

כל שורה מייצגת מסר – בוחרים יחידות זמן וכמה זמן לאחר כניסת המספר לקבל המסר

לוחצים על הכפתור בשורה של המסר תחת “הודעה” כדי לנסח הודעה (ניתן ללחוץ על השדות המשתנים כדי להכניס מידע מותאם אישית לנמען

כדי שהמערכת תשלח את המסרים במועד יש לסמן את השורה ואת כל הסדרה כפעילים

בנוסף יש להגדיר שעות מותרות לשליחה כדי שלא ישלחו הודעות בשעות מאוחרות או שבת, הודעות שאמורות להשלח בשעה שאינה מותרת תמתין ותישלח בחלון הזמן המותר הבא

 

 

 

 

פוסטים נוספים: