fbpx

MessageFlow
התוכנה שלך לשיווק ואוטומציה בוואטסאפ

טיפול בתקלות

טיפול בתקלות הנובעות מחוסר תאימות של רכיבי מערכת

מאמר זה מסביר איך לפתור תקלות נפוצות לדוגמה:
MessageFlow לא נפתחת
MessageFlow לא מצליחה לצרף תמונה או קובץ להודעה

יש לבצע את השלבים לפי הסדר
אין צורך לבצע את כל השלבים , אלא לאחר כל שלב יש לבדוק האם התקלה הסתדרה, במידה וממשיכה לעבור לשלב הבא.

שלב 1 - הסרת התקנות ישנות של VC++

ח

הסרת התקנות ישנות של VC++
הסרת התקנות ישנות של VC++

יש להסיר את כל התקנות ה VC++ הקיימות
כפי שניתן לראות בתמונה יש התקנות מ 2008 עד 2015
יש להסיר הכל ורק אז להמשיך לשלב הבא
יתכן והמחשב ידרוש הפעלה מחדש לאחר פעולה זאת
ניתן לבצע לאחר הסרת כל ההתקנות הישנות כך שלא יהיה צורך לאחר כל הסרה בנפרד

 

שלב 2 - עדכון קבצי VC++

יש להיכנס לקישור
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist

ולהוריד את 2 קבצי VC++ המופיעים בתמונה מטה

שימו לב שרואים את הכותר כפי שמסומן בצהוב
יש צורך להוריד ולהפעיל את 2 הקבצים המסומנים באדום בלבד
* יש צורך ב2 הקבצים

יתכן ויהיה צורך בהפעלה מחדש של המחשב – יש לבצע הפעלה מחדש לפני המעבר לשלב 2

תמונה 1 —————————————————————————

טיפול בתקלות

—————————————————————————

שלב 3 - עדכון חלקי של קבצי MessageFlow

בחיפוש של ווינדוס (סמל של זכוכית מגדלת)
יש להדביק את הפקודה
C:\AppData\flowSoft\messageFlow\application\messageFlowUpdateTool.exe
ולהריץ

ניתן להריץ בלחיצה על האיזור המסומן בכתום
משתמשים מסויימים יצטרכו להריץ כאדמין בלחיצה על האיזור המסומן באדום

תמונה 2 —————————————————————————

הרצת פקודת עדכון
הרצת פקודת עדכון

—————————————————————————

המערכת תתעדכן ואמורה לעלות בסיום

שלב 4 - עדכון מלא של קבצי MessageFlow

בחיפוש של ווינדוס (סמל של זכוכית מגדלת)
יש להדביק את הפקודה 
C:\AppData\flowSoft\messageFlow\application\NewCef.txt
ולהריץ
הקובץ יפתח 
יש למחוק את התוכן של הקובץ ולשמור אותו
ולבצע שוב את הפעולה המתוארת בשלב 2
הפעם העדכון יקח יותר זמן, זה תקין.

המערכת תתעדכן ואמורה לעלות בסיום

שלב 5 - עדכון ווינדוס

בחיפוש של ווינדוס (סמל של זכוכית מגדלת)
יש להדביק את המילה update או את המילה עדכון
ובכלי העדכונים של ווינדוס לבצע את העדכונים המוצעים
ברוב המקרים לאחר עדכון ווינדוס תתבקשו על ידי המחשב לבצע הפעלה מחדש, לאחר ההפעלה מחדש יש לפתוח את MessageFlow

פוסטים נוספים: