MessageFlow
התוכנה שלך לשיווק ואוטומציה בוואטסאפ

מסנן לרשימת תפוצה​

הפיצר הזה מאפשר לסנן החוצה מרשימת התפוצה מספרים שנשלחו להם הודעות בפיצרים כמו בוטים אוטומציות ואפילו בשליחה לרשימות תפוצה שביצענו בעבר

לוחצים על לוגים ויפתח המסך כפי שרואים בתמונה למטה.

מסמנים את השליחה שברצוננו לסמן (אפשר לבחור כמה) כמו בתמונה למטה בצד ימים
וכל מהספרים מאותה השליחה (בד שמאל) יכנסו למסנן ולא תישלח להם הודעה אפילו אם הם מופיעים ברשימת התפוצה

מסנן לרשימת תפוצה​