fbpx

MessageFlow
התוכנה שלך לשיווק ואוטומציה בוואטסאפ

קיצורים בקליק ימני

קיצורים בקליק ימני הופכים אותנו ליעילים יותר

כשכמעט כל פעולה נמצאת במרחק 2 קליקים הכל קל יותר לביצוע

האפשרויות שנפתחות לנו מותאמות לבחירה שלנו, אם נבחר טקסט רגיל או מספר טלפון יפתחו אפשרויות שונות

אם messageflow תזהה שסימנו מספר טלפון אז יהיו לנו למשל האפשרויות לשלוח הודעת וואטסאפ לאותו מספר או להתקשר אליו

קליק ימני בבחירת טקסט שאינו מספר טלפון

קיצורים בקליק ימני

קליק ימני בבחירת מספר טלפון

קיצורים בקליק ימני

בנוסף יש גם אפשרות להגדיר תגובות מהירות.

תחת הגדרות נכנסים לתגובות מהירות 
לוחצים הוספת תגובה מהירה ומזינים את שם התגובה ואת התגובה עצמה

קיצורים בקליק ימני

לאחר מכן בצאט עם איש קשר ניתן ללחוץ קליק ימני (בוואטסאפ על בועית שיחה או בשדה כתיבת ההודעה) ויקפוץ החלון הבא

קיצורים בקליק ימני

לחיצה על האפשרות “תגובה: ” תכניס את הטקסט שקבעתם מראש

אפשר להגדיר מספר תגובות

 

פוסטים נוספים: